Kevytyrittäjyydestä vauhtia yrittäjyyteen

Kevytyrittäjyydestä vauhtia yrittäjyyteen

Tulevaisuudessa työmarkkinat moninaistuvat ja uudenlaiset työnteon muodot kuten kevytyrittäjyys ja sivutoiminen yrittäjyys vahvistuvat. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan yksityishenkilöiden mahdollisuutta laskuttaa omista töistään ilman oman yrityksen perustamista. Itsensä työllistäjiä on nyt jo Suomessa yli 150 000 ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Itsensä työllistäjiin lasketaan kevytyrittäjien lisäksi mukaan myös muun muassa freelancerit ja apurahansaajat.

Yrittäjyyden eri muotojen lisääntyessä haluaa myös Suomen suurin laskutuspalvelu UKKO.fi olla omalta osaltaan mukana tukemassa yrittäjyyden kasvua ja auttaa erityisesti nuoria kehittämään ideoitaan kohti liiketoimintaa. UKKO.fi tekee vahvasti yhteistyötä muun muassa uusyrityskeskusten kanssa, jotta se voi paremmin kehittää ja tukea yrittäjyyden eri muotoja. UKKO.fi:n heinäkuussa tekemän käyttäjäkyselyn mukaan 86 % vastaajista oli sitä mieltä, että kevytyrittäjyys helpottaa yrittäjäksi siirtymistä. Kyselyyn vastasi 1220 kevytyrittäjää. Kevytyrittäjyys mahdollistaa oman liikeidean kokeilun vailla riskiä ja sen avulla voi kasvattaa omaa verkostoa sekä löytää asiakkaita ennen oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjänä voi rauhassa opetella yrittäjämäistä toimintaa, jos perehtyminen yrittäjän lainsäädäntöön, verotukseen, kirjanpitoon ja eläke- sekä työttömyysturvaan tuntuu haastavalta.

Myös elävän elämän esimerkit tukevat kyselyn tuloksia. Yksi näistä erimerkeistä on UKKO.fi:n entinen kevytyrittäjä, nykyinen sisustussuunnittelija yrittäjä Marika, joka kertoo oppineensa laskutuspalvelun kautta toimiessaan paljon oman työn hinnoittelusta ja laskutuksesta. Marikan mukaan samalla oma motivaatio ja suunnitelma lähteä yrittäjäksi vahvistuivat, vaikka vuosien ajan Marika olikin ajatellut, ettei hänestä koskaan voisi tulla yrittäjää. Alanvaihto ja elämäntilanteiden muuttuminen kuitenkin antoivat sysäyksen tapahtumasarjalle, jonka ansiosta Marikalle aukeni mahdollisuus tehdä sitä, mistä hän eniten nauttii.

Yrittäjyydessä ja kevytyrittäjyydessä onkin kyse nimenomaan siitä, että voi tehdä sitä, mitä rakastaa ja parhaiten osaa. Usein vapaus tehdä sitä mitä huvittaa onkin yrittäjien listan kärjessä kysyttäessä heiltä yrittäjäksi ryhtymisen parhaita puolia. Pelottomuus ja rohkeus kokeilla ovatkin tänä päivänä avainsanoja puhuttaessa muuttuvista työmarkkinoista ja erityisesti nuorista kasvuyrityksistä. Itsensä työllistämisen lisäksi juuri kasvuyrityksillä on keskeinen merkitys uusien työpaikkojen syntymiselle sekä uuden osaamisen luomiselle. Startup-yritykset, jos mitkä, tuovat uutta ajattelua ja haastavat itseään suurempia yrityksiä uudistumaan luomalla malliesimerkkejä joustavasta, riskiä ottavasta ja kasvavasta yritystoiminnasta. Uusien yrittäjien tukeminen ja yrittäjämäisen asenteen lisääminen ovatkin nyt Suomessa ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä ja siinä ratkaiseva rooli on FallUpin kaltaisilla yrittäjyystapahtumilla.

Kirjoittaja on UKKO.fi:n viestintävastaava Piia Peiponen. UKKO.fi on Suomen suurin laskutuspalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden myydä omaa osaamista ilman yrityksen perustamista. www.ukko.fi